Vurdering af udviklingsforløb for vindkraftteknologien

  Research output: Book/ReportReportResearch

  82 Downloads (Pure)

  Abstract

  Nærværende rapport indeholder en vurdering af udviklingen for vindkraftteknologien. Rapporten anvender hertil milepælene; Status: 1995, Mellemlangt sigt: 2005, Langt sigt: 2020.

  Rapporten undersøger to anlægstyper under to udviklingsforløb: et normalt udviklingsforløb og et teknologisk udviklingsforløb. Den normale eller naturlige udvikling defineres som den udvikling, der forventes at finde af sted af sig selv, dvs. uden at der iværksættes særlige initiativer, udviklingsarbejder, påbud eller tilskyndelse til at "forbedre" teknologien. Det teknologiske udviklingsforløb defineres som den (teknologiske) udvikling, der kan finde sted, når udviklingen fremmes mest mulig.

  De to undersøgte anlægstyper er: 1) landplacerede enkeltstående møller og klynger i størrelsen 1500 kW, 2) havplacerede møller i størrelsen 2500 kW i parker på 20 MW til 100 MW.

  I begge tilfælde vurderes elproduktionsomkostningen at blive cirka halveret på de 25 år frem til år 2020.

  For landplacerede enkeltstående vindmøller eller klynger vurderes, at elproduktionsomkostningerne falder fra 43 øre/kWh i 1995 til 26 øre/kWh i det normale forløb og til 21 øre/kWh i det teknologiske forløb. Det svarer til en reduktion på henholdsvis 40% og 51 % i forhold til 1995.

  For havplacerede vindmøller i store kystnære parker vurderes, at elproduktionsomkostningerne falder fra 51 øre/kWh i 1995 til 27 øre/kWh i det normale forløb og til 23 øre/kWh i det teknologiske forløb. Det svarer til en reduktion på henholdsvis 47% og 55 % i forhold til 1995.

  Det væsentligste bidrag til denne udvikling vil ligge i den almindelig produktionsforbedring og teknologiske udvikling som følge af et stigende markeds volumen; svarende til World Energy Councils mest konservative scenarium (180.000 MW akkumuleret installeret effekt i år 2020).
  Original languageDanish
  Number of pages48
  ISBN (Print)87-550-2083-6
  Publication statusPublished - 1996
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number829(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-829
  • Risø-R-829(DA)

  Cite this