Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix: Gl. Kongevej 39, Vesterbro

Ida Damgaard, Gry Sander Janniche, Julie Claire Claudia Chambon, Mette Martina Broholm

Research output: Book/ReportReport

124 Downloads (Pure)
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Miljø
Number of pages47
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Damgaard, I., Janniche, G.S., Broholm, M.M., 2012. Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i lermatricen. Gl. Kongevej 39, Vesterbro. Notat til Orbicon og Region H. www.sara.env.dtu.dk

Cite this