Vurdering af metode til bestemmelse af total organisk fluor (TOF) i fødevarekontaktmaterialer og bestemmelse af baggrundsniveau for TOF i pap og papir

Research output: Book/ReportReportCommissioned

106 Downloads (Pure)

Abstract

På baggrund af de gennemførte undersøgelser af metoderne vurderes følgende: Metoden til bestemmelse af Total Organisk Fluor (TOF), er egnet til at bestemme indholdet af total organisk fluor (TOF) i fødevarekontaktmaterialer af papir, såfremt der indledende foretages en vandig ekstraktion af prøvematerialet for eventuelt indhold af fluorid (F-). Ved analyse af Total organisk fluor (TOF) i FKM tilsat uorganisk fluorid (F-), hvor der ikke blev foretaget en indledende ekstraktion med vand, viste resultaterne at 8% - 49% af det tilsatte fluorid blev genfundet ved analyse af TOF. I de undersøgte prøver var indholdet af F lavt, men i tilfælde af et højere indhold af F vil dette kunne forårsage interferens på TOF bestemmelserne. Metoden til bestemmelse af Ekstraherbart Organisk Fluor (EOF), hvor der først foretages en ekstraktion af uorganisk fluorid (F-), og dernæst en ekstraktion af Ekstraherbart Organisk Fluor (EOF) er egnet til at bestemme mængden af ekstraherbare organiske fluorforbindelser i fødevarekontaktmaterialer af papir. Undersøgelsen viser, at der kun er en lav genfinding af tilsat fluorid (F-), når materialet indledende ekstraheres med vand før ekstraktion med ethanol og analyse for EOF. Det vurderes muligt, at EOF metodens detektionsgrænse kan optimeres, hvorved baggrundsniveauet for EOF potentielt vil kunne reduceres. Ved anvendelse af de nuværende metoder er baggrundsniveauet estimeret til henholdsvis 6 µg/dm2 ved analyse af total organisk fluor (TOF) og 5 µg/dm2 ved analyse af total ekstraherbart organisk fluor (EOF).
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDanmarks Tekniske Universitet (DTU)
Number of pages30
ISBN (Electronic)978-87-93565-20-3
Publication statusPublished - 2018

Cite this