Vurdering af letbaneprojekter i Hovedstadsområdet

Alex Landex, Otto Anker Nielsen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsCommunication

  90 Downloads (Pure)

  Abstract

  Igennem årene har der været undersøgt flere forskellige letbanealternativer for Københavns-området. Fælles for undersøgelserne har været, at projekterne – med de givne forudsætninger, trafikmodeller og samfundsøkonomiske metoder – har vist sig at have en moderat, ringe eller endog negativ samfundsøkonomi. Omvendt har letbaner haft sin sejrsgang i Europa, med anlæg af et meget stort antal nye let-baner i franske byer, og i mere moderat omfang i bl.a. tyske, italienske og svenske byer. Ge-nerelt udtrykker disse byer sig meget positivt om deres nye letbaner. Så hvad er årsagen til den dårlige performance af de danske projekter? Er det simpelthen fordi, at letbaner ikke er en velegnet løsning i København? Eller er det den planlægningsmetodik, der anvendes, der er problematisk? Artiklen søger med udgangspunkt i eksisterende officielle udredninger såvel som en pulje af studenterprojekter ved CTT at diskutere disse forhold. Der er ikke som sådan tale om en vi-denskabelig udredning af de mange projekter, men mere forfatternes indtryk og vurderinger efter at have læst et stort antal offentlige udredninger om letbaner, samt efter at have rettet mange års studenterrapporter på bachelor, kursus og kandidat (afgangsprojekt) niveau. I alt indgår 33 primære referencer og 21 studenterprojekter som grundlag for artiklen.
  Original languageDanish
  Title of host publicationTrafikdage 2005
  Publication date2005
  Publication statusPublished - 2005
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2005 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 22 Aug 200523 Aug 2005

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2005
  LocationAalborg Universitet
  CountryDenmark
  CityAalborg
  Period22/08/200523/08/2005

  Cite this