Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater

Poul Løgstrup Bjerg, Mette Martina Broholm, Filip Floks, Anton Bo Bøllingtoft, Lærke Thorling, Ingelise Møller, Tine Ørbæk Nielsen, Dorte Balle Harder

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  513 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport er udarbejdet for delprojekterne ”Udvikling af ny metode til vurdering af en grundvandsforekomsts kemiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer (I)” og ”Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer. Det samlede projekt er gennemført af DTU Miljø og GEUS i samarbejde med Miljøstyrelsen i perioden december 2019 - december 2020. Den endelige rapportering er afsluttet juli 2021.
  Original languageEnglish
  PublisherDTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
  Number of pages73
  Publication statusPublished - 2021

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this