Vurdering af økologisk og kemisk påvirkning fra forskellige stressfaktorer på oplandsskala: Source Identification And Impact Of Multiple Stressors On Surface Water Quality At The Catchment-Scale

Ursula S. McKnight, Poul Løgstrup Bjerg, Nanna Isbak Thomsen, Maria Christina Loinaz, Mikael Emil Olsson, Philip John Binning, Jes J. Rasmussen, Brian Kronvang

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

584 Downloads (Pure)

Abstract

Der er gennemført en større undersøgelser af forskellige stressfaktorers påvirkning af den kemiske og økologiske vandkvalitet i et grundvandsopland ved Hove på Sjælland. Der er i området udvalgt vandløbslokaliteter, som er undersøgt for en lang række fysiske, kemiske og økologiske parametre og forhold. Lokaliteterne er prøvetaget i foråret 2010 og i august 2010. De 13 lokaliteter repræsenterer så vidt muligt 1. ordens vandløb, som fortrinsvis formodes at være påvirket af en af følgende stressfaktorer: forurenede grunde, landbrugsdrift og diffus urban påvirkning. Der er også en markant vandindvinding og et enkelt spildevandsrensningsanlæg i området. Vandvindingen sker primært omkring 3. og 4. ordens vandløb, så der er set bort fra denne stressfaktor i undersøgelsen. De foreløbige resultater viser, at der er et tydeligt aftryk fra pesticider på vandløbene i Hove oplandet. Der er fundet pesticider, som direkte kan relateres til marksprøjtning i foråret 2010. Der er ved alle målinger også fundet gamle pesticider, der kan relateres til påvirkning fra grundvand (punktkilder eller diffuse kilder). Resultaterne fra undersøgelsen er ved at blive evalueret, og de foreløbige konklusioner vil blive præsenteret på ATV’s Vingsted møde 2011.
Original languageEnglish
Title of host publicationVintermøde om Jord- og Grundvandsforurening : Bind I
Number of pages212
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherATV Jord og Grundvand
Publication date2011
Pages19-26
Publication statusPublished - 2011
EventATV-møde: Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2011 - Vingstedcentret, Vejle, Denmark
Duration: 8 Mar 20119 Mar 2011

Conference

ConferenceATV-møde: Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2011
LocationVingstedcentret
Country/TerritoryDenmark
CityVejle
Period08/03/201109/03/2011

Cite this