Virkemidler og tiltag til forbedring af miljø- og naturforholdene i Lillebælt

Karen Timmermann, Annette Bruhn, Daniel Taylor, Jens Kjerulf Petersen, Jesper Christensen, Jon C. Svendsen, Karsten Dahl, Mogens Flindt, Niels Svane, Paula Canal-Vergés, Pernille Nielsen, Rune Steinfurth, Timi Banke, Troels Lange

Research output: Book/ReportReportResearch

188 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport beskriver status for viden om ni potentielle marine virkemidler og tiltag, der kan anvendes til at forbedre miljø- og naturforholdene i Lillebælt. De ni potentielle virkemidler inkluderer: Etablering af ålegræs, etablering af stenrev, etablering af biogene rev, anvendelse af biohuts, dyrkning af muslinger og tang i vandsøjlen, opfiskning af krabber og søstjerner, områder beskyttet mod trawlfiskeri (MPAs) og anvendelse af naturbaserede løsninger til klima-sikring af kysterne. Virkemiddelbeskrivelserne har fokus på de forventede økosystemtjenester relateret til biodiversitet, natur og miljø, men andre økosystemtjenester associeret med virkemidlerne beskrives også. Anvendeligheden og effekterne af de forskellige virkemidler og tiltag til miljø- og naturgenopretning afhænger i høj grad af lokale fysiske og miljømæssige forhold, og derfor vil der være stor forskel på, hvor virkemidlerne kan placeres. Såfremt der findes viden om kriterierne for anvendelse, så indgår det i virkemiddelbeskrivelsen. Vidensgrundlaget for de beskrevne virkemidler er meget varierende og status for eksisterende vidensgrundlag er, ligesom områder hvor der mangler viden, inkluderet i beskrivelserne.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherDTU Aqua
Number of pages49
ISBN (Electronic)978-87-7481-333-0
Publication statusPublished - 2022
SeriesDTU Aqua-rapport
Number405-2022
ISSN1395-8216

Cite this