Vindatlas for Danmark: (Beregning af vindmøllers energiproduktion. Vindmæssige forhold)

Erik Lundtang Petersen, I. Troen, Sten Tronæs Frandsen

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  1766 Downloads (Pure)

  Abstract

  "Vindatlas for Danmark" er en metode til at bestemme vindens hyppighedsfordeling i en given hØjde over et givet specificeret terræn. Da en given vindmølles middelenergiproduktion kun afhænger af vindens hyppighedsfordeling, er Vindatlasset også en metode til beregning af middelenergiproduktionen af en given vindmølle anbragt i et givet specificeret terræn. Forsøgsanlæg Risø og Meteorologisk Institut udførte i 1978-1980 for Energiministeriets og Elværkernes Vindkraftprogram en vindklimatologisk undersøgelse med sigte på en vurdering af danske vindressourcer i forbindelse med anvendelse af vindkraftanlæg i Danmark. Resultatet af undersøgelsen blev fastlæggelsen af ovennævnte metode, og kontraktrapporten, der udkom i maj 1980 i et begrænset oplæg, havde titlen "Vindatlas for Danmark". Den store interesse, der blev vist arbejdet fra mange sider, antydede at kontraktrapport.en i en revideret udgave ville have en bred kreds af brugere. Risø har derfor udarbejdet den foreliggende version af "Vindatlas for Danmark", der adskiller sig fra kontraktrapporten på en række punkter. Specielt er afsnittene omhandlende ruhedsbestemmelse og beregning af læeff ekt blevet revideret, og vveibull parametrene svarende ·til ruhedsklasse O (vandoverflader) samt metoden til beregning af indflydelsen af terrænskift indenfor en enkelt vindretningssektor er blevet ændret.
  Den foreliggende version af "Vindatlas for Danmark" er udarbejdet af Forsøgsanlæg Risø og udgivet i samarbejde med Energiministeriets og Elværkernes Vindkraft.program. Ved udarbejdelsen af kontraktrapporten deltog en række personer på Risø og Meteorologisk Institut. Klaus Hedegaard fra Vejrtjenesten var ansvarlig for Meteorologisk Instituts del af arbejdet, hvilket bestod i indsamling af trykdata, udførelse af trykanalysen samt indsamling af meteorologiske data fra synopstationerne.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherForsøgsanlæg Risø
  Number of pages149
  ISBN (Print)87-550-0702-3
  Publication statusPublished - 1980

  Cite this