Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2016Commissioned

View graph of relations

Indvinding af skifergas har i de senere år påkaldt sig stigende interesse internationalt og i Danmark.

På den baggrund har Miljø- og Fødevareministeriet bedt DTU, GEUS og DCE om at indgå en konsortieaftale om at udarbejde en videnskabelig udredning.

Formålet med den videnskabelige udredning er at sætte international viden om indvinding af skifergas i relation til en dansk kontekst.

I udredningen redegøres der for de regionale geologiske forhold i skifergasproduktion i Danmark, boring og effekt af boring og frakturering, og der foretages en analyse af de mulige påvirkninger af miljø og vandressourcer samt landskab og trafik.

På den baggrund gives der indledningsvist en overordnet beskrivelse af skifergas, forventet anvendt teknologi i forbindelse med skifergasproduktion samt en beskrivelse af mulige miljøpåvirkninger og tilgængelige afværgeforanstaltninger.

Den videnskabelige udredning indeholder også en screening af de risici og farer, der kunne være forbundet med skifergasindvinding i Danmark.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages194
Publication statusPublished - 2016

Download statistics

No data available

ID: 120780905