Viden om strategiske partnerskaber i byggeriet: Modul 1

Kristian Kristiansen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  I den senere tid er strategiske partnerskaber begyndt at blive omtalt i forbindelse med dansk byggeri. Imidlertid findes der ikke megen viden om strategiske partnerskaber i byggeriet (jf. senere). Der er derfor nogle helt grundlæggende spørgsmål, der trænger sig på: Hvad er strategiske partnerskaber i byggeriet ? Hvad kunne tænkes at skabe gode og dårlige resultater i sådanne partnerskaber? Hvilken viden mangler der for bedre at kunne støtte og udvikle strategiske partnerskaber i byggeriet? Formålet med dette 1. modul er at give et overblik over eksisterende viden om strategiske partnerskaber i byggeriet. Imidlertid er forskningen indenfor området begrænset af omfang, ligesom der i det hele taget ikke er skrevet meget om emnet. Men i andre brancher tog udviklingen af strategiske partnerskaber fart allerede i 1980`erne. Litteraturen om og forskningen i strategiske partnerskaber generelt er af et voldsomt omfang. Det er derfor valgt først at give et overblik over viden om strategiske partnerskaber generelt, dvs. i alle andre brancher end byggeriet. Den meget omfattende viden om strategiske partnerskaber i erhvervslivet som helhed står i kontrast til den meget begrænsede viden om strategiske partnerskaber i byggeriet. Det er valgt at bygge oversigten over viden om strategiske partnerskaber i byggeriet på videnskabelige (peer reviewed) artikler om emnet. Desuden gives en kort gennemgang af tendenser i udviklingen af strategiske partnerskaber i den engelske byggeindustri. Endelig samles trådene i et konkluderende og diskuterende afsnit, hvor der også er et første forsøg på at skabe overblik over de forskellige typer af strategiske partnerskaber i byggeriet. Et særskilt forsøg på at danne kategorier for forskellige typer af strategiske partnerskaber i byggeriet er vedføjet ligesom resumé af interviews med engelske eksperter.
  Original languageDanish
  PublisherDTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
  Number of pages65
  ISBN (Print)87-7877-212-5
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this