Very-large-scale integrated quantum graph photonics

Jueming Bao, Zhaorong Fu, Tanumoy Pramanik, Jun Mao, Yulin Chi, Yingkang Cao, Chonghao Zhai, Yifei Mao, Tianxiang Dai, Xiaojiong Chen, Xinyu Jia, Leshi Zhao, Yun Zheng, Bo Tang, Zhihua Li, Jun Luo, Wenwu Wang, Yan Yang*, Yingying Peng, Dajian LiuDaoxin Dai*, Qiongyi He, Alif Laila Muthali, Leif K. Oxenløwe, Caterina Vigliar, Stefano Paesani, Huili Hou, Raffaele Santagati, Joshua W. Silverstone, Anthony Laing, Mark G. Thompson, Jeremy L. O’Brien, Yunhong Ding*, Qihuang Gong, Jianwei Wang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

141 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Very-large-scale integrated quantum graph photonics'. Together they form a unique fingerprint.

Physics