Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg

Michael R. Rasmussen, Søren Thorndahl, Morten Grum, Sune Neve, Morten Borup

Research output: Book/ReportReportResearch

120 Downloads (Pure)

Abstract

Projekt har etableret Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser. Det er lykkes at prognosticer regn 1-2 timer frem ved brug af radar målingen og yderligger ½-1½ time frem i tiden ved brug af modeller for afløbssystemet. Aflastninger af urenset spildevand forsaget af ekstreme regnhændelser kan formindskes. Ved at måle nedbør over byer og forudsigelse af tilstrømningen til nøglepunkter i
spildevandssystemet muliggøres en bedre styring af afløbssystem og renseanlæg og derigennem reduceres den aflastede mænge.
Original languageDanish
PublisherMiljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen
Number of pages93
ISBN (Print)978-87-92548-29-0
ISBN (Electronic)978-87-92548-28-3
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

Fra før jeg startede på DTU. Den er allerede i Forskningsdatabasen men ikke i Orbit.

http://forskningsbasen.deff.dk/Share.external?sp=Sc1622b20-e15c-11dd-b0a4-000ea68e967b&sp=Saau

Cite this