Vejledning om metode til sammensat flowproportionel prøvetagning af drikkevand ved forbrugerens taphane

Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

Abstract

Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen), angiver i bilag 1b, at parameterværdierne for antimon, arsen, bly, cadmium, krom, nikkel og zink gælder for en ’beregnet gennemsnitsværdi’. Denne gennemsnitsværdi referer til Drikkevandsdirektivet (1998), der i bilag I del b note 3 angiver parameterværdierne gældende for en prøve af drikkevand fra vandhanen, udtaget ved hjælp af en passende metode og således, at den er repræsentativ for et ugentligt gennemsnit af det vand, som forbrugeren indtager.
Original languageDanish
Publication date2009
Number of pages6
Publication statusPublished - 2009

Cite this