Varmt eller koldt? Lysets indflydelse på termisk komfort

Asta Logadóttir, Anders Thorseth, Jørn Toftum, Sophie Stoffer, Jakob Markvart

Research output: Book/ReportReportResearch

58 Downloads (Pure)

Abstract

Projektets formål var at vise, om man ved brug af regulerbart LED lys i en bygning kan udvide det temperaturinterval, som brugere af bygningen opfat-ter som komfortabelt. Projektet bygger på tidligere forskningsresultater om farvet lys og vil kunne føre til en reduktion af bygningers varmeforbrug om vinteren samt reduceret køling om sommeren.
Tidligere undersøgelser viser potentiale for brug af farvet lys til at påvirke op-levelsen af termisk komfort, hvor en varm farvetemperatur af lyset medfører en oplevelse af varmere omgivelser end ved en kold farvetemperatur af lyset.
Denne slutrapport omhandler PSO-projekt nr. 348-030 og er støttet af EL-FORSK under Dansk Energi. Projektet er gennemført i tidsrummet 2. kvartal 2016 til 4. kvartal 2018. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København (SBi - AAU) har været projektleder og andre projektdeltagere er Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg (DTU - Byg) og Institut for Fotonik (DTU - Fotonik).
Slutrapporten her giver et overblik over laboratorieforsøg udført på DTU - Byg og feltforsøg udført på DTU - Fotonik i samarbejde med SBi – AAU og DTU – Byg. Begge forsøg indebærer brug af varmt - og koldt regulerbar hvidt lys fra den elektriske belysning, en belysningstype der er under udbre-delse og allerede ses installeret i kontorer samt i dele af sundhedssektoren i Danmark. Til sidst i rapporten sættes resultaterne i perspektiv til nuværende viden på området.
Original languageDanish
PublisherStatens Byggeforskningsinstitut
Number of pages34
Publication statusPublished - 2018

Bibliographical note

Slutrapport Elforsk projekt PSO 348-030

Cite this