Vand - under overfladen

Torben Amtrup, Arne Johansen, Ole Trinhammer

Research output: Book/ReportBookCommunication

Abstract

Vand er et livsvigtigt stof med meget specielle egenskaber. I denne bog behandles vand ud fra en lang række aspekter. Ude på havet ser vi på sejlads, bølger og brænding. Inde ved land ser vi på problemer omkring kystsikring og havnebygning. Vi ser på vand i atmosfæren og vand i boligen, og endelig beskæftiger vi os, i et historisk afsnit, med vandforsyning i Romerriget.Vand - under overfladen er en temabog til gymnasiets fysikundervisning. Bogen behandler bl.a. egenskaber som massefylde, varmefylde, varmeledningsevne, viskositet og overfladespænding. I de enkelte afsnit markeres hvilke kernestofområder, der berøres, og hvert afsnit afsluttes med en øvelses- og opgaverække.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGyldendal
Number of pages71
ISBN (Print)87-00-19278-3
Publication statusPublished - 1996
Externally publishedYes
SeriesFysik

Bibliographical note

A physics theme textbook on water.

Cite this