Validering af eksisterende dimensionspraksis for LAR-anlæg ved hjælp af langtidssimuleringer

Karsten Arnbjerg-Nielsen*, Hjalte Jomo Danielsen Sørup

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  208 Downloads (Pure)

  Abstract

  LAR-anlæg dimensioneres normalt i Danmark ud fra Spildevandskomiteens LAR-regneark /1/ som ud fra en række antagelser dimensionerer anlæggene som var de små forsinkelsesbasiner med konstant udløb /2/. I dette studie foretages
  langtidssimuleringer for en række anlægsmuligheder for at fastslå, hvor velegnede de nuværende antagelser er til LAR-dimensionering.
  Original languageDanish
  JournalEVA : Erfaringsudveksling i vandmiljøteknikken
  Volume32
  Issue number1
  Pages (from-to)16-22
  ISSN1901-3663
  Publication statusPublished - 2019

  Cite this