Validering af eksisterende dimensionspraksis for LAR-anlæg ved hjælp af langtidssimuleringer

Karsten Arnbjerg-Nielsen*, Hjalte Jomo Danielsen Sørup

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

115 Downloads (Pure)

Abstract

LAR-anlæg dimensioneres normalt i Danmark ud fra Spildevandskomiteens LAR-regneark /1/ som ud fra en række antagelser dimensionerer anlæggene som var de små forsinkelsesbasiner med konstant udløb /2/. I dette studie foretages
langtidssimuleringer for en række anlægsmuligheder for at fastslå, hvor velegnede de nuværende antagelser er til LAR-dimensionering.
Original languageDanish
JournalEVA : Erfaringsudveksling i vandmiljøteknikken
Volume32
Issue number1
Pages (from-to)16-22
ISSN1901-3663
Publication statusPublished - 2019

Cite this