Validation and depth evaluation of low-pass genome sequencing in prenatal diagnosis using 387 amniotic fluid samples

Yeqing Qian, Yan Sun, Xueqin Guo, Lijie Song, Yixi Sun, Xiaoyang Gao, Bei Liu, Yuqing Xu, Na Chen, Min Chen, Yuqin Luo, Zhihong Qiao, Linlin Fan, Jianfen Man, Kang Zhang, Xiaoli Wang, Tingting Rong, Zhonghua Wang, Fengxia Liu, Jing ZhaoXiaoming Wei, Minfeng Chen, Zhiyu Peng, Huanhuan Peng, Jun Sun*, Minyue Dong*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Validation and depth evaluation of low-pass genome sequencing in prenatal diagnosis using 387 amniotic fluid samples'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology