Vaccination af slagtekalve mod BRSV: Et feltforsøg i 16 danske slagtekalvebesætninger i perioden 2006 - 2008

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedings – Annual report year: 2009Research

View graph of relations

Lungebetændelse er en af de største sygdomsfaktorer i danske slagtekalvebesætninger med store økonomiske tab til følge. Lungebetændelse ses typisk de første uger efter ankomst i slagtekalvebesætningen og ses typisk ved sammenblandingen af mange kalve fra forskellige besætninger. BRSV (Bovine Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige vaccinationsstrategier i e antal danske slagtekalvebesætninger.
Original languageEnglish
Title of host publicationSlagtekalveproduktion - Temamøde
Number of pages45
Volume16
Place of PublicationÅrhus
PublisherAarhus Universitet
Publication date2009
Edition16
Publication statusPublished - 2009
EventSlagtekalveproduktion - Temamøde -
Duration: 1 Jan 2009 → …

Conference

ConferenceSlagtekalveproduktion - Temamøde
Period01/01/2009 → …

ID: 3435609