Værdigrundlag og forandringsprocesser: Et eksempel fra byfornyelsen

Kim Haugbølle, Stefan Christoffer Gottlieb, Michael Jonsen, Tenna Tychsen

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

Resultatet af et forsøgs- og udviklingsprojekt vedrørende værdigrundlag og forandringsprocesser i byfornyelsen. Vilkårene for byfornyelsen er i de senere år blevet ændret betydeligt, og ønsket om at skabe øget værdi er blevet forstærket. Med udgangspunkt i et casestudie af et byfornyelsesselskab har dette projekt resulteret i en 'kogebog' til formulering af et værdigrundlag for byfornyelsen samt retningslinier for bygherrens rolle som forandringsagent i byfornyelsen. Konklusionen er, at de udviklede værktøjer og anvendte analysemetoder har vist sig hensigtsmæssige, men kogebogens samlede opskrift er i sin nuværende form relativt ressourcekrævende, ligesom et vist behov for ekstern ekspertstøtte må forudses.
Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherDanish Building Research Institute, Aalborg University
Number of pages32
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes
SeriesSBi 2007
Number14

Cite this