Værdibaseret ledelse på Limfjordskollegiet: Rapport fra et forsøg under projekt nye samarbejdsformer

Kristian Kristiansen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Resumé Limfjordskollegiet blev opført i 1968-70. I 1999 blev det besluttet at gennemføre en ombygning og tilbygning for at gøre kollegiet attraktivt og tidssvarende. Byggeprojektet blev gennemført som et forsøg med anvendelse af værdibaseret ledelse kombineret med partnering. I forsøget blev der formuleret en overordnet mission for byggeriet, en vision og partsmål for de enkelte aktører. Der blev lavet en incitamentsaftale, brugt åbne kalkulationer og regnskaber og løbende workshops for at udvikle samarbejdsformen. Og der blev praktiseret dialogbaseret problemløsning. Værdibaseret ledelse har vundet indpas i mange private og offentlige virksomheder, men er ikke tidligere forsøgt systematisk indført i et byggeprojekt. Der er et almindeligt anerkendt behov for at udvikle og forandre kulturen på byggeprojekter, ikke mindst i forbindelse med partnering projekter. Værdibaseret ledelse er et kendt og anvendt middel til at udvikle sådanne forandringer i arbejdspladskulturer. Forsøget indikerede, at værdibaseret ledelse faktisk kan gøre en forskel – herunder, at denne ledelsesform har en styrke ved tidligt at kunne opfange uhensigtsmæssige forhold. Igennem forsøget blev der udviklet et koncept for at arbejde med værdibaseret ledelse på byggeprojekter. Et koncept der kan overtages og videreudvikles af interesserede. Forsøget pegede endvidere på, at der er en række mere grundlæggende spørgsmål, det ville godt at søge svar på i forbindelse med et fortsat arbejde med at udvikle værdibaseret ledelse til et ledelsesværktøj for byggebranchen. Projektet på Limfjordskollegiet et blevet formidlet gennem en række artikler (se bilag), ved oplæg på 2 offentlige konferencer, ved at indgå i en state of the art rapport fra Byggeriets Evalueringscenter og være omtalt i en lærebog.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherErhvervs- og Byggestyrelsen
  Number of pages40
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this