Uptake of chemicals and metabolism kinetics related to toxic effects and consideration of phytoremediation as a remediation option

Ahmed Süheyl Ucisik

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  150 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne ph.d.-afhandling præsenterer resultaterne af en detailleret undersøgelse af ”Optag af kemiske stoffer og nedbrydningskinetik i relation til toksiske effekter samt overvejelser vedrørende phytoremediering som en oprensningsteknologi” og indeholder fire artikler, som beskriver og diskuterer det eksperimentelle arbejde og modellering som en del af ph.d. studiet. Det eksperimentelle arbejde blev udført med piletræer og følgende kemiske stoffer: cyanid, phenol, 4-chlorphenol, og 2,4-dichlorphenol. Phenol og cyanid blev valgt på grund af de mængder i hvilken de fremstilles, deres udbredte anvendelse og fysisk-kemiske egenskaber. Anvendelsen af planter til behandling af forurenet jord, sediment og van d kaldes phytoremediering. For at implementere phytoremediering som en teknologi til oprensning af kemiske stoffer kræves (1) det kemiske stof må ikke være stærk toksisk overfor planten (2) stoffet må ikke akkumulere i planten (3) planten må være i stand til at optage og metabolisere stoffet. I dette studie blev optag, akkumulering, phytotoksicitet og fjernelse af stofferne phenol, 4-chlorphenol, 2,4-dichlorphenol og cyanid i piletræer undersøgt ved hjælp af den velkendte piletræs-transpirationstest. Phytoremediering af phenol, 4-chlorphenol og cyanid med piletræer kan anses for en effektiv remedieringsmulighed på grund af dens høje fjernelseseffektivitet og ubetydelige akkumulering inde i palntevævet. Phytoremediering af 2,4-dichlorphenol synes ikke mulig på grund af den lave fjernelseseffektivitet.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby
  PublisherDTU Environment
  Number of pages29
  ISBN (Print)978-87-91855-26-9
  Publication statusPublished - Jun 2007

  Cite this