Understanding and assessing potential environmental risks of nanomaterials: Emerging tools for emerging risks

Khara Deanne Grieger

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  336 Downloads (Pure)

  Abstract

  Der er i dag en hel del større internationale forskningsaktiviteter, der forsøger at skabe en forståelse og vurdering af de potentielle miljømæssige risici af menneskeskabte nanomaterialer. Disse nye materialers stiller store udfordringer til forskere, regeringer, interesseorganisationer og politiske beslutningstagere på grund af en udpræget mangel på viden vedrørende eventuelle miljøeffekter som følge af nye ”nano-egenskaber”. Her er ikke kun tale om manglende forståelse af nanomaterialers adfærd i miljøet, men også om en mangel af egnede redskaber og metoder til risikovurdering. I lyset af disse udfordringer, er formålet med denne ph.d.-afhandling: 1) at beskrive tilstanden af usikkerhed i vurderingen af de potentielle miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige risici af nanomaterialer; 2) at vurdere og evaluere forskellige alternative tilgange til risikovurdering af nanomaterialer; og 3) at anvende nye metoder for beslutningstagning vedrørendede potentielle miljørisici af udvalgte nanomaterialer. Det blev fundet, at der, på trods af store usikkerheder i risikovurderingen af nanomaterialer, findes veje frem for en fortsat sikker udvikling af nanomaterialer. Herunder vil forskning i nanoøkotoksikologi, der prioriterer udviklingen af tilstrækkelige vurderingsprocedurer og -udstyr, samt øget fokus på nanomaterialers miljømæssige skæbne og opførsel kunne bidrage til at lukke nogle af de mest betydende videnshuller. De resultater, der præsenteres i denne afhandling, kan medvirke til at fokusere og fremme forskning, der sigter mod at forbedre forståelsen usikkerheder og mulige miljømæssige risici af nanomaterialer, samt strategier til i praksis at vurdere disse. Herved kan strategier til riskoforebyggelse og -styring gennemføres både opstrøms og nedstrøms i nanoteknologisk produktudvikling og innovation.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark
  ISBN (Print)9788792654168
  Publication statusPublished - Jan 2011

  Cite this