Understøttelse af den løbende udvikling af forvaltningsplaner for fiskebestande

Mikael van Deurs*

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportResearch

95 Downloads (Pure)

Abstract

Det overordnede formål med projektet var at understøtte den igangværende proces med at udvikle langsigtede forvaltningsplaner for bestande og fiskeri med et stort dansk engagement. De vigtigste bestande, der blev taget i betragtning, var brisling, tobis og sperling i Nordsøen. Projektet beskæftigede sig dog også med flerarts-modeller og problemstillinger relateret til blandede fiskerier. Bortset fra evaluering af en række forvaltningsstrategier (MSE) for tobis, der blev specificeret af fiskerisektoren, blev de lokale dynamikker (med hensyn til tobisfiskeriet og bestanden) kortlagt for at danne grundlag for nyskabende alternative tilgange til den nuværende tobisforvaltningsordning. Som kilde til inspiration, blev der også kigget ind til forvaltningsmodeller i andre dele af verden. En komplet MSE blev gennemført og implementeret for sperling, og arbejdet med at udvikle en komplet MSE-model for brisling blev igangsat. Udover ovennævnte arbejder, blev SMS-multispecies-modellen (som anvendes af ICES) opdateret ved hjælp af for
eksempel nye data for marsvin. Ændringerne af SMS blev accepteret og implementeret af ICES. Hvad angår blandede fiskerispørgsmål, gjorde projektet det muligt, at Danmark kunne bidrage til den løbende udvikling af modeller for blandede fiskerier, der i øjeblikket finder sted på EU-niveau. Mange af resultaterne er blevet præsenteret og diskuteret på møder med repræsentanter fra erhvervet, ICES-møder, ICES-rapporter og i nogle få videnskabelige publikationer.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages16
ISBN (Electronic)978-87-7481-270-8
Publication statusPublished - 2020
SeriesDTU Aqua-rapport
Number348-2019
ISSN1395-8216

Cite this