Documents

View graph of relations

Dette projekt har til formål, at to biblioteker med meget forskellige profiler gennemfører test af konkrete open source baserede ILS systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter, og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring ILS i det danske bibliotekslandskab.
De vigtigste elementer i projektet er en foranalyse, hvor der blev kigget på erfaringer fra udlandet, samt udarbejdelse af en ”functionel requirement profile”, som udgangspunkt for en sammenlignelig test af systemerne.
Det næste element var installation af løsningerne og etablering af prototyper med testindhold.
Endelig blev udført henholdsvis funktionelle og tekniske test.
Original languageDanish
PublisherDEFF
Number of pages18
Publication statusPublished - 2016

Download statistics

No data available

ID: 128599638