Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko

Kira Hyldekær Janstrup*, Mette Møller, Ninette Pilegaard

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  91 Downloads (Pure)

  Abstract

  Der investeres mange penge i vejvedligeholdelse i Danmark, men hvor stor en betydning har belægningsskader egentlig for uheldsrisikoen. Dette studie har tilvejebragt ny viden om dette og fundet, at især belægningsskader som lapper og sporkøring kan forøge uheldsrisikoen på de kommunale veje. Studiet viser dog også, at mangel på data giver store udfordringer, og at det derfor fremadrettet er vigtigt at sikre bedre data for veje og trafikuheld. Studiet er del af et større
  projekt som skal afdække infrastrukturens betydning for trafikuheld. Projektet udføres på DTU og er finansieret af Asfaltindustrien samt Sikre Veje.
  Original languageDanish
  JournalTrafik & Veje
  Issue number12
  Pages (from-to)57-58
  ISSN1903-7384
  Publication statusPublished - 2018

  Cite this