Udviklingstendenser i den danske fiskerisektor i perioden 2020-2023

Max Nielsen, Anja Gadgård Boye

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

9 Downloads (Pure)

Abstract

Baseret på udredningen Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027 fra 2020 (Nielsen et al. 2020, i det følgende refereret til som situationsbeskrivelsen) gennemgår dette notat udviklingstendenser i den danske fiskerisektor fra 2020 til 2023 samt opdaterer den inkluderede analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler til 2023. Notatet er udarbejdet af lektor Max Nielsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet, og direktør for myndighedsbetjening Anja Gadegaard Boye, DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under de to institutioners aftaler om myndighedsbetjening med ministeriet. Lektor Jesper Levring Andersen (IFRO), seniorrådgiver Morten Vinther (DTU Aqua), sektionsleder Marie Storr-Paulsen (DTU Aqua), sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen (DTU Aqua) samt professor Jens Kjærulf (DTU Aqua) har foretaget den faglige kommentering.

Arbejdet er gennemført efter indhentning af bemærkninger fra ansatte, der arbejder med fiskeri og akvakultur på IFRO, Københavns Universitet, og på DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet. Disse ansatte har svaret på to spørgsmål, henholdsvis ”Er der forhold, der efter udarbejdelsen af analysen af styrker, svagheder, muligheder og trusler i perioden 2020-2023 er blevet vigtigere?” og ”Er der forhold, der fremgår af SWOT-analysen fra 2019, der nu er uaktuelle, eller hvor der nu haves mere konkret viden?”. Den udarbejdende part er eneansvarlig for egen del, og det er derfor angivet, hvor hvert afsnit stammer fra, ved i parentes at angive, om det er IFRO eller DTU Aqua, der har bidraget med det enkelte afsnit.

Formålet med nærværende dokument er således at opdatere analysen af styrker, svagheder, muligheder og trusler, så den også er aktuel i 2023. Først gennemgås tendenser i perioden 2020-2023, som ikke var kendt i 2020, både forhold, der er blevet vigtigere, mindre aktuelle forhold, og forhold, hvor der er klarere viden. Baseret herpå ændres analysen af styrker, svagheder, muligheder og trusler fra 2019, således at alle kendte forhold i 2023 indgår. Notatet gennemgår alene ændringer – forhold, der var kendt allerede i 2019, gennemgås ikke. Endvidere gennemgås alene forhold inden for programmet for Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonds prioritet 1 om bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets akvatiske biologiske ressourcer og prioritet 2 om fremme af bæredygtige akvakulturaktiviteter samt forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Udgangspunktet for notatet er den analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler, som fremgår af situationsbeskrivelsen, og ikke den analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler, som indgår i programmet for Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond. Årsagen er, at udredningen er forskningsbaseret.

I det følgende beskrives tendenser, som ikke var kendt i 2019, separat for programmets prioritet 1 og 2, hvorefter analysen af styrker, svagheder, muligheder og trusler fra udredningen er indsat og tilpasset ændrede tendenser.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn, Danmark
PublisherKøbenhavns Universitet
Number of pages33
Publication statusPublished - 2024
SeriesIFRO udredning
Number2024/11

Cite this