Udviklingen i bilers passive sikkerhed: skadesgrad for førere af person- og varebiler

Tove Hels, Allan Lyckegaard, Carlo Giacomo Prato, Jeppe Rich, Liva Abele, Niels Buus Kristensen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  592 Downloads (Pure)

  Abstract

  Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken viser en klart nedadgående tendens hen over de seneste 30-40 år. Det årlige antal dræbte trafikanter er faldet fra et maksimum i 1971 på 1.213 til 255 i 2010 (Statistikbanken) samtidig med, at trafikken er mere end fordoblet. Mange faktorer bidrager til denne udvikling, herunder love og regler, den teknologiske udvikling af bilerne, ændring i vejenes udformning og førerens kompetencer og holdninger, som også påvirkes af den generelle lovgivning, politikontrol og informationskampagner.
  Vi har imidlertid ikke solid viden om, hvor meget hver af disse faktorer har bidraget til den markante forbedring af trafiksikkerheden. Formålet med denne rapport er at belyse betydningen af bilernes teknologiske udvikling over tiden. Bilfabrikanter og myndigheder har løbende haft fokus på at forbedre trafiksikkerhed gennem bilernes konstruktion. Her skelner man mellem aktiv og passiv sikkerhed, det vil sige faktorer, der nedsætter
  • risikoen for, at der sker et uheld (aktiv sikkerhed), henholdsvis
  • graden af alvorlighed, givet at uheldet er sket (passiv sikkerhed).
  Rapporten begrænser sig til at undersøge, om der kan påvises en generel sammenhæng mellem bilers årgang og alvorlighedsgraden af de uheld, de er involveret i. Der ses således ikke på, i hvilket omfang bilens årgang har indflydelse på hyppigheden af uheldene. Det skyldes først og fremmest, at sidstnævnte er mere datakrævende, idet beregning af uheldshyppigheden afhænger af, at man kender bilernes kørselsomfang og ikke kun om uheldene. Endvidere er menneskelige fejl og ikke bilens karakteristika en hovedfaktor i årsagen til langt de fleste uheld.
  Konkret søger rapporten at kvantificere sammenhængen mellem skadesgraden, givet at der sker et uheld, og køretøjets årgang. Med andre ord forsøges det bestemt, hvorledes køretøjets ”generation” påvirker skadesgraden. Dette gøres ved at udarbejde en statistisk model, som relaterer førerens skadesgrad til bilens årgang, samt en række andre variable om køretøjet såvel som uheldet og føreren.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKgs.Lyngby
  PublisherDTU Transport
  Number of pages78
  ISBN (Print)978-87-7327-225-1
  ISBN (Electronic)978-87-7327-224-4
  Publication statusPublished - 2012
  SeriesRapport / DTU Transport
  Number3, version 2a

  Bibliographical note

  Copyright: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse.

  Cite this