Udvikling af typehuse i lavenergiklasse 1

Jørgen Rose

Research output: Book/ReportReportResearch

177 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport beskriver to typehuse som begge lever op til Bygningsreglementets krav til lavenergiklasse 1 bygninger. Typehusene er udviklet med udgangspunkt i eksisterende typehusløsninger som overholder Bygningsreglementets minimumskrav, og på baggrund af detaljerede beregninger/simuleringer er der i samarbejde med typehusproducenterne, hhv. Eurodan Huse A/S og Hjem A/S, fastlagt samlede typehusløsninger som opfylder kravene til lavenergiklasse 1.

Rapporten er opdelt i 2 hovedkapitler, ét for hver af de to typehusløsninger.

Hovedkapitlerne indledes med en detaljeret beskrivelse af den oprindelige typehusløsning, og der gennemføres først en beregning af samtlige varmetabskoefficienter for typehusenes konstruktioner inklusive vinduer og yderdøre. Herefter laves en arealopgørelse for de enkelte bygningsdele, og til sidst gives en detaljeret beskrivelse af typehusenes varme- og ventilationsanlæg, med fokus på de detaljer som er relevante i forbindelse med typehusets bruttoenergiforbrug. Samtlige detaljer vedrørende typehusløsningerne indtastes derefter i BE06, og der gennemføres beregninger af typehusenes bruttoenergiforbrug. Beregningerne viser at begge de oprindelige typehuse overholder Bygningsreglementets minimumskrav.

Det efterfølgende afsnit omhandler processen til reduktion af bruttoenergiforbruget for typehusene. Reduktionen af bruttoenergiforbruget er foretaget med udgangspunkt i to eksamensprojekter som har bearbejdet de respektive typehusløsninger, og med udgangspunkt i økonomiske optimeringsprocesser, opstillet en række forslag til reduktion af bruttoenergiforbruget. Fastlæggelsen af de endelige lavenergiklasse 1 løsninger er opnået med udgangspunkt i de to eksamensprojekters resultater, og gennem tæt samarbejde med typehusproducenterne.

I det sidste afsnit gives en detaljeret beskrivelse af de nye lavenergiklasse 1 typehuse, og der gennemføres detaljerede beregninger af husenes varmetabskoefficienter, opstilles nye arealopgørelser, og gives en detaljeret beskrivelse af husenes varme- og ventilationsanlæg. Til sidst gennemføres en BE06-beregning af de udviklede typehusløsninger, og disse beregninger viser at de udviklede lavenergihuse begge opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergiklasse 1 bygninger.

Rapporten afsluttes med en sammenfatning af projektets resultater, og det konkluderes at projektets formål er opfyldt, idet der er udviklet to nye typehuse som lever op til Bygningsreglementets krav til lavenergiklasse 1 bygninger.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages160
Publication statusPublished - 2007
SeriesBYG Sagsrapport
NumberSR 07-01

Cite this