Udvikling af pendlermobilitet i Danmark 1982-2012

Michael Weber, Thomas Alexander Sick Nielsen, Henrik Harder

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

  Abstract

  Pendlingen har udviklet sig meget i takt med velstandsudviklingen og milliardinvesteringerne i motorvejsbyggeri i Danmark siden 60'erne. Med udgangspunkt i de nyeste pendlingsdata fra 2012 opdateres tidsseriestudierne, der beskriver pendlingsudviklingen i Danmark, fra 1982 til 2002, nu frem til 2012. Der er tale om en hel unik analyse (nationalt og internationalt), som med udgangspunkt i GIS-analyser beskriver udviklingen i fordelingen af arbejdssteds- og bostedsadresser i Danmark over en 30-årig periode. Udviklingen i pendlingen tegner et nyt Danmarkskort med tyngde på en stærk korridor i Østjylland - og på Sjælland som en udstrakt byregion. Kortene viser, hvordan f.eks. den østjyske korridor udvides og inddrager en større og større del af midtjylland i et større bysystem. Datagrundlaget for analyserne er baseret på en optælling af pendlingen udfra bopælsadresser og arbejdsstedsadresser aggregeret på sogneniveau. Pendling mellem sogne blev vist som luftlinjer og antallet af pendlerluftlinier, der passerer et givet sted (såkaldte ’desireline traces’), blev opsummeret på et grid på 2 gange 2 km. Analyserne viser en eksplosiv udvikling i pendlingen, hvor det samlede området indenfor hvilket, at mere end 1000 pendlere passerer, i perioden fra 1982 til 2012 er vokset fra 13.448 km2 til 26.052 km2. Dette er en stigning på 94 %. Udviklingen har været voldsomst i Jylland, hvor området er vokset fra 5.609 km2 i 1982 til 13.890 km2 i 2012, hvilket er en stigning på 148%. Med udgangspunkt i ovenstående, giver GIS-analyser et særdeles godt billede af det rumlige aftryk af pendlingen i Danmark i perioden 1982-2012 og dermed også af udviklingen fortrinsvis i den bilbaserede mobilitet i perioden. Indlægget vil gennemgå undersøgelsens vigtigste resultater og kæde dem sammen med udviklingen i persontransport, uddannelsesniveau og udvidelsen af det danske motorvejsnet. Indflydelsen fra den fysiske planlægning og udbygningen af erhverv langs motorveje indgår ligeledes i indlægget. Derudover vil indlægget give eksempler på yderligere anvendelser af pendlingsdata.
  Original languageDanish
  Publication date2013
  Number of pages1
  Publication statusPublished - 2013
  EventKortdage 2013 - Kolding, Denmark
  Duration: 4 Nov 20136 Nov 2013

  Conference

  ConferenceKortdage 2013
  Country/TerritoryDenmark
  CityKolding
  Period04/11/201306/11/2013

  Bibliographical note

  Michael Weber; Henrik Harder; Thomas Alexander Sick Nielsen; Kristian Reinau

  Kortdage 2013, Kolding, 4-6 november

  http://www.kortdage.dk/Detaljevisning-af-abstract-10460.aspx?AbstractId=555


  Abstract:
  Pendlingen har udviklet sig meget i takt med velstandsudviklingen og milliardinvesteringerne i motorvejsbyggeri i Danmark siden 60'erne.

  Med udgangspunkt i de nyeste pendlingsdata fra 2012 opdateres tidsseriestudierne, der beskriver pendlingsudviklingen i Danmark, fra 1982 til 2002, nu frem til 2012. Der er tale om en hel unik analyse (nationalt og internationalt), som med udgangspunkt i GIS-analyser beskriver udviklingen i fordelingen af arbejdssteds- og bostedsadresser i Danmark over en 30-årig periode.

  Udviklingen i pendlingen tegner et nyt Danmarkskort med tyngde på en stærk korridor i Østjylland - og på Sjælland som en udstrakt byregion. Kortene viser, hvordan f.eks. den østjyske korridor udvides og inddrager en større og større del af midtjylland i et større bysystem.

  Datagrundlaget for analyserne er baseret på en optælling af pendlingen udfra bopælsadresser og arbejdsstedsadresser aggregeret på sogneniveau. Pendling mellem sogne blev vist som luftlinjer og antallet af pendlerluftlinier, der passerer et givet sted (såkaldte ’desireline traces’), blev opsummeret på et grid på 2 gange 2 km.

  Analyserne viser en eksplosiv udvikling i pendlingen, hvor det samlede området indenfor hvilket, at mere end 1000 pendlere passerer, i perioden fra 1982 til 2012 er vokset fra 13.448 km2 til 26.052 km2. Dette er en stigning på 94 %. Udviklingen har været voldsomst i Jylland, hvor området er vokset fra 5.609 km2 i 1982 til 13.890 km2 i 2012, hvilket er en stigning på 148%.

  Med udgangspunkt i ovenstående, giver GIS-analyser et særdeles godt billede af det rumlige aftryk af pendlingen i Danmark i perioden 1982-2012 og dermed også af udviklingen fortrinsvis i den bilbaserede mobilitet i perioden.

  Indlægget vil gennemgå undersøgelsens vigtigste resultater og kæde dem sammen med udviklingen i persontransport, uddannelsesniveau og udvidelsen af det danske motorvejsnet. Indflydelsen fra den fysiske planlægning og udbygningen af erhverv langs motorveje indgår ligeledes i indlægget. Derudover vil indlægget give eksempler på yderligere anvendelser af pendlingsdata.

  Cite this