Udvikling af nye typer solafskærmnings-systemer baseret på dagslysdirigerende solafskærmende glaslameller

Anne Iversen, Jacob Birck Laustsen, Svend Svendsen, Steen Traberg-Borup, Kjeld Johnsen

Research output: Book/ReportReport

13 Downloads (Pure)

Abstract

I forbindelse med projektet er der udviklet et nyt solafskærmningssystem bestående af solafskærmende reflekterende glaslameller, som både skal fungere som almindelig solafskærmning og samtidig skal kunne forbedre dagslysforholdene inde i bygningen, når der er brug for det, ved at reflektere lyset længere ind i rummet.

Vha. programmet IESve/Radiance er der foretaget simuleringer dagslysforholdene i et kontorlokale ved anvendelse af det udviklede solafskærmningskoncept. Beregningsmodellen er brugt til at optimere glaslamelsystemets udformning og dimensioner (lamelhældning, -bredde og –afstand). Beregningerne har vist at en lamelhældning på 30 grader giver bedste dagslysdirigerende effekt i overskyet vejr. I denne position fås, sammenlignet med samme facade uden solafskærmning, en mindre reduktion af dagslysfaktoren tæt på vinduerne mens den bagest i lokalet er stort set uændret. Sammenlignet med traditionelle lamelsystemer giver de reflekterende glaslameller højere dagslysfaktorer i bygningen.

Der er foretaget dagslysmålinger af solafskærmningssystemet i SBi’s dagslyslaboratorium. Målingerne viser at dagslysfaktoren i overskyet vejr reduceres med ca. 20 % 1,2 m fra facaden hvor der som regel er rigeligt lys, mens den er uændret eller en anelse højere bagest i lokalet hvor der ofte er problemer med for lidt dagslys. I klart vejr med direkte solskin og lamellerne i
solafskærmende position sker der en reduktion af belysningsstyrken ind gennem hele rummet. Altså svarer resultaterne fra beregningerne stort set til målingerne. Det udviklede solafskærmningssystem reducerer sollysindfaldet i solafskærmende position uden at forringe dagslysforholdene i bygningen under overskyede forhold hvor lamellerne er vinklet i dagslysdirigerende position.

Glaslamelsystemets effekt på det termiske indeklima og energiforbrug er analyseret vha. beregninger i programmet BSim og ved målinger på solafskærmningssystemet monteret i DTU’s Passys testcelle.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages72
ISBN (Print)9788778772893
Publication statusPublished - 2009
SeriesB Y G D T U. Rapport
NumberR-211
ISSN1601-2917

Cite this

Iversen, A., Laustsen, J. B., Svendsen, S., Traberg-Borup, S., & Johnsen, K. (2009). Udvikling af nye typer solafskærmnings-systemer baseret på dagslysdirigerende solafskærmende glaslameller. DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet. B Y G D T U. Rapport, No. R-211