Udvikling af metode og værktøj til at måle sikkerhedskultur på sygehusafdelinger. Afrapportering af projekt om sikkerhedskultur og patientsikkerhed i Københavns Amt

Marlene Dyrløv Madsen, D. Østergaard

  Research output: Book/ReportReportResearch

  268 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport er resultatet af et samarbejds-projekt mellem Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Amtssygehuset i Herlev, BST-Danmark og Forskningscenter Risø.

  Projektet har haft til formål at:
  - få kendskab til niveauet af sikkerhedskultur på de enkelte afdelinger.
  - igangsætte en proces i afdelingerne med udvikling af en læringskultur omkring utilsigtede hændelser og forbedre sikkerhedskulturen og arbejdsmiljøet.
  - koble Lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet, der påkræver rapportering af utilsigtede hændelser, til lokal læring.
  - udvikle og validere et spørgeskema, herunder at vurdere sammenhæng og overensstemmelse mellem resultater af udvalgte måle metoder i forbindelse med måling af sikkerhedskultur.

  Hovedkonklusionerne af undersøgelsen var at:
  1) afdelinger er meget forskellige og tænker forskelligt, og derfor skal mødes på forskelligt grundlag, når udvikling af sikkerhedskultur skal iværksættes.
  2) især møderne med ledelserne viste at det er vigtigt at afdelingerne lærer at arbejde med sproget og traditionerne omkring ”fortællinger” om fejl, sådan at fejl kan opfattes som en ressource.
  4) spørgeskemaet vurderes til at være et konstruktivt redskab til indkredsning og diskussion af hovedproblemerne, samt ideelt til gentagelse til evaluering af konkrete indsatser.
  3) viden fra sikkerhedskultur spørgeskemaet kan bruges konstruktivt, men det kræver ledelsesstøtte og en prioritering af ressourcer,
  5) man bør forsøge at koble patientsikkerhed, akkreditering og psykosocialt arbejdsmiljø i en 3-benet enhed, da der er stort overlap såvel teoretisk som praktisk og det dermed kan spare ressourcer.

  Rapporten munder ud I en række anbefalinger og afsluttes med en perspektivering som indeholder et eksempel på en strategi for udviklingen og fastholdelsen af sikkerhedskultur.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages65
  ISBN (Print)87-550-3393-8
  Publication statusPublished - 2004
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number1491(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-1491
  • Risø-R-1491(DA)

  Cite this