Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i moræneler og kalk

Mette Martina Broholm, Gry Sander Janniche, Annika Sidelmann Fjordbøge, Torben H. Jørgensen, Jesper Damgaard, Kerim Martinez, Bernt Grosen, Anders G. Christensen, Gary Wealthall, Henriette Kerrn-Jespersen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  188 Downloads (Pure)

  Abstract

  Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler som DNAPL udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013, VJ Info 1, artikel 1-3), hvor en indledende generel konceptuel model baseret på teori/ litteratur er illustreret (VJ Info 1 artikel 2, boks 1). Det samlede projekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). I dette indlæg fokuseres på udviklingen af den konceptuelle forståelse af udbredelsen af DNAPL i moræneler og kalk opnået gennem undersøgelserne i kildeom-rådet på lokaliteten Naverland.
  Original languageDanish
  JournalJordforurening.info
  Issue number2
  Pages (from-to)18-20
  Publication statusPublished - 2013

  Bibliographical note

  Broholm, M.M., Janniche, G.S., Fjordbøge, A.S., Jørgensen, T., Damgaard, J., Martinez, K, Grosen, B., Wealthall, G., Christensen, A.G., og Kerrn-Jespersen, H., 2013. Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i moræneler og kalk. Jordforurening.info 2-13, p. 18-20. Videncenter for Jordforurening. www.jordforurening.info

  Cite this