UDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

85 Downloads (Pure)

Abstract

En af de store udfordringer ved moderne undervisning for ingeniørstuderende er behovet for undervisningslektioner af høj kvalitet på en måde, så emnet præsenteres på en interessant og engageret måde. Førhen var det traditionelle format for undervisningslektioner 45 minutters monolog fra en underviser, hvor interaktionen mellem underviser og studerende var af varierende omfang. Undersøgelser har vist at denne slags undervisning rummer nogle svagheder, og der er derfor et behov for at supplere undervisningslektionerne i form af forskellige aktiviteter [Biggs – 1999] [Biggs et al – 2007] [Bligh – 1972] [Christensen et al – 2007] [Grasha – 1996]. Det er derfor af stor betydning at der ved undervisningen på DTU Byg tænkes i undervisningsforløb, hvor der til forskellige tidspunkter benyttes en række forskellige undervisnings- og studieformer [Kruse – 2006]. Af denne grund er det vigtigt at underviserne har et bredt repertoire af undervisningsmetoder, hvor underviseren afhængigt af indhold, mål og de pågældende studerende kan anvende den bedst egnede metode på et givet tidspunkt [Kruse – 2006]. Ved at integrere og involvere de studerende i læreprocessen, kan indlæringen blive forøget. I efteråret 2008 gik Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i gang med CDIO konceptet i processen for at reformere diplomingeniør uddannelsen med den hensigt at uddanne de studerende til at blive bedre og mere effektive ingeniører. Formålet med ingeniøruddannelsen er at udvikle en undervisningsform, der er tilpasset de studerende, for at de kan udvikle sig til at blive dygtige og alsidige ingeniører, der har såvel teknisk ekspertise som veludviklede menneskelige egenskaber. I løbet af de sidste tyve år er ingeniøruniversiteterne, industrien og undervisningsministeriet blevet klar over nødvendigheden af at reformere og udvikle de ønskede kvalifikationer for ingeniører [Crawley et al – 2007] [DTU – 2007]. På denne baggrund er CDIO konceptet blevet udviklet for at skabe en kvalitetssikring og udvikling af ingeniøruddannelser. Konceptet tager udgangspunkt i ingeniørens virkelige verden, og CDIO beskriver den udviklingsproces, som ingeniørens problemløsning gennemgår. Begrebet CDIO er en forkortelse af de engelske ord: ”Conceive- Design- Implement- Operate”. Udviklingsprocessen består således af fire faser: • Begrebsafklare (Conceive) – her forstås problemet, og det belyses, ideer skabes, og behov afdækkes. • Designe (Design) – udtænkning af en løsning på problemet. • Implementere (Implement) – løsning(er) realiseres på et demonstrations niveau, og der skabes en proces eller bygges et produkt. • Drift (Operate) – det udviklede produkt anvendes i praksis. Det er således ønsket med CDIO konceptet, at diplomingeniørstuderende i deres læring gennemløber et realistisk procesforløb, hvor C, D, I og O faserne bliver tydelige og synlige for dem. CDIO konceptet blev påbegyndt på DTU i efteråret 2008. Erfaringer fra andre universiteter, der har indført CDIO, er at det har været en årelang proces at indføre i sit fulde omfang. DTU´s målsætning om effektivt at implementere CDIO i praksis og reducere tiden for denne implementerings proces, har været baggrund for forfatterens ønske om at bidrage til dette ved at indføre en bedre evalueringsmetode.
Original languageDanish
Title of host publicationUDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG
Publication date2009
Publication statusPublished - 2009
EventKonference om pædagogiske og didaktiske teorier om universitetsuddannelse og –undervisning ved DTU - DTU, Lundtofte, Denmark
Duration: 1 Jan 2009 → …

Conference

ConferenceKonference om pædagogiske og didaktiske teorier om universitetsuddannelse og –undervisning ved DTU
CityDTU, Lundtofte, Denmark
Period01/01/2009 → …

Cite this