Udbredelse af den baktielle zoonose i danske kvægbesætninger: - En epidemiologisk analyse af laboratoriedata fra 2007

Rene Bødker, Anna-Bodil Christoffersen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Tankmælksprøver fra 742 mælkeleverende kvægejendomme blev analyseret for antistoffer mod Coxiella burnetii i en ELISA. 57% af ejendommene havde positive prøver i den serologiske test. Prøverne var diagnostiske indsendelser til DTU Veterinærinstituttet og udgjorde derfor ikke en repræsentativ stikprøve. En geografisk clusteranalyse identificerede en signifikant geografisk tendens med relativt flere positive ejendomme i det vestlige Jylland. I en risikofaktoranalyse var geografisk region og besætningsstørrelse signifikante risikofaktorer for Q-feber. I 51 besætninger var der udover tankmælksprøver også udtaget et begrænset antal blodprøver. Af disse var der 35 besætninger med positive tankmælksprøver, men kun 13 besætninger med positive blodprøver.
  Original languageDanish
  JournalDansk Veterinærtidsskrift
  Issue number14
  Pages (from-to)16 - 17
  ISSN1902-3715
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this