Udarbejdelse og anvendelse af risikovurderingdf af genetisk modificerede planter

B. Rasmussen, K. Borch

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  101 Downloads (Pure)

  Abstract

  Projektet er udført af Forskningscenter Risø for Skov- og Naturstyrelsen. Projektets resultat er et forslag til en overordnet ramme for den procedurale fremgangsmåde for udarbejdelse og anvendelse af miljø- og sundhedsmæssig risikovurdering i henhold til EU Direktiv 2001/18/EC i forbindelse med udsætning af genetisk modificerede organismer. Den overordnede ramme består af en specifik del relateret til konkrete risikovurderinger af GM planter samt en
  generisk del med fokus på principielle og overordnede problemstillinger relateret til risikovurdering af GM planter. Bindeleddet mellem den specifikke og generiske del er et forslag om etablering af principper for systematisk erfaringsopsamling i forbindelse med anvendelse og opfølgning af risikovurderinger af GM planter. Derudover har der været lagt vægt på anvendelse af videnskabelige rådgivere i beslutningsprocessen vedrørende genetisk modificerede planter. Projektet har omfattet en række delopgaver, som har fungeret som baggrundsmateriale for udvikling af den overordnede ramme:
  - Nuværende praksis og principper for miljø- og sundhedsmæssige risikovurderinger ved forsøgsudsætning og markedsføring omfattende beskrivelse af ændringer grundet det nye direktiv EU Direktiv 2001/18/EC. Forventninger til fremtidig indhold af miljø- og sundhedsmæssige risikovurderinger med særlig fokus på samfundsmæssige forventninger samt tekniske og naturvidenskabelige forventninger.
  - Udviklingstendenser i risikovurderinger generelt omfattende indhold og anvendelse af risikovurdering samt forskelle i definitioner og terminologi indenfor de forskellige anvendelsesområder for risikovurdering
  - Sammenstilling af erfaringer fra risikovurderinger af plantebeskyttelsesmidler med miljø- og sundhedsmæssige risikovurderinger af genetisk modificerede planter.
  - Usikkerhed og forsigtighed er to centrale emner i forbindelse med udsætning af genetisk modificerede planter til miljøet. Usikkerhed kan beskrives og vurderes med udgangspunkt i systembeskrivelse og brug af modeller.
  - Beskrivelse af anvendelse af videnskabelig rådgivning i beslutningsprocesser omfattende en række faser med fokus på de forskellige aktørgrupper og interessenters roller og interesser.
  - Muligheder for at øge transparensen i beslutninger vedrørende udsætning af genetisk modificerede planter. I denne proces foreslås beslutningskriterierne formuleret og tydeliggjort ved brug af multikriterieanalyse.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages93
  ISBN (Electronic)87-550-3097-1
  Publication statusPublished - 2002
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number1357(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-1357
  • Risø-R-1357(DA)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Udarbejdelse og anvendelse af risikovurderingdf af genetisk modificerede planter'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this