Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

Branko Kokotovic

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

  50 Downloads (Pure)

  Abstract

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala.

  M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men også mastitis og lungebetændelse i adskillige besætninger landet over.
  I de seneste fire år blev M. bovis isoleret ved DTU-VET fra led, lunge, mellemøre, mælk og yver fra klinisk syge dyr samt næsesvaber og øjensvaber fra dyr uden kliniske symptomer i besætninger fra Jylland, Fyn, Sjælland, Lolland og Bornholm. De opsamlede stammer blev undersøgt for variation i hele bakteriens genom (arvemassen) ved fuldgenomsekventering med henblik på at kortlægge genomisk diversitet i den nyere danske population af M. bovis. Desuden blev disse også sammenlignet med de ældre danske isolater med henblik på at identificere eventuel tilstedeværelse af stabile klonale linjer over en længere tidsperiode.

  Resultater af fuldgenomsekventering viser at M. bovis stammer som blev isoleret i perioden 2011-2014 tilhører to tæt beslægtede, men alligevel klart forskellige klonalle linjer, vilkårligt mærket i dette indlæg G1 og G2. Stammer tilhørende G1 linjen blev isoleret fra alt undersøgt organmateriale samt svaberprøver fra både syge og tilsyneladende raske dyr. Denne klonale linje blev fundet i alle undersøgte besætninger, på nær én, hvor der blev påvist en anden klonal linje, G2. Der var kun to blandt de undersøgte M. bovis stammer som tilhørte G2 linjen og begge stammer blev isoleret fra det samme dyr fra hhv. lunge og lungehinde.
  Ydermere viste fuldgenomsekventering at de gamle danske M. bovis stammer, som blev isoleret i perioden 1984-2001 tilhører en tredje særskilt klonal linje, G3. Disse stammer er nært beslægtet med M. bovis type stammen, PG45 som blev isoleret i 1961 i USA. De gamle danske M. bovis stammer som tilhører G3 klonal linjen er genetisk klart forskellige fra, og forholdsvis fjernt beslægtede med, de nye M. bovis stammer som tilhører klonal linjer G1 og G2.
  For at fastslå beslægtetheden af G1 og G2 klonal linjer med de globalt kendte M. bovis typer har vi analyseret et udvalg af ”husholdnings” gener som indgår i typning skemaet (1). Undersøgelsen viste at stammer tilhørende G1 og G2 klonal linjer repræsenterer hidtil ukendte typer som hører til et såkaldt ”Clonal Complex 2”.

  Vores resultater viser entydigt at de seneste års udbrud af M. bovis relaterede sygdomme i kvægbesætninger over hele landet hovedsageligt skyldes infektion med en enkelt klonal linje af bakterien. Denne klonal linje har tilsyneladende ingen præferencer til et bestemt organ og er i stand til at forårsage forskellige kliniske manifestationer. Desuden er denne klonal linje aldrig før blevet påvist hverken i Danmark eller i udlandet, og så er den genetisk ganske forskellig fra de gamle danske stammer isoleret før 2001.
  Original languageDanish
  Publication date2015
  Number of pages1
  Publication statusPublished - 2015
  EventKvegkonference 2015 - Billund, Denmark
  Duration: 10 Sep 201510 Sep 2015

  Conference

  ConferenceKvegkonference 2015
  CountryDenmark
  CityBillund
  Period10/09/201510/09/2015

  Cite this

  Kokotovic, B. (2015). Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer. Abstract from Kvegkonference 2015, Billund, Denmark.