Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 2

  Research output: Book/ReportReportResearch

  126 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dette notat dokumenterer de enkelte variable i TU datasættet 0609 version 2 (4 års datasættet). Variable, som er fortrolige, udeladte, eller planlagte til fremtidige versioner er udeladt af denne doku-mentation, som altså alene forholder sig til det leverede datasæt. Af hensyn til internationale anvendelser af datasættet, er det valgt at arbejde med engelsksprogede navne ved al nynavngivning. Af historiske årsager er enkelte variable dog stadig på dansk. Generelt anvendes NULL som værdi, hvor der ikke haves en værdi. Bemærk, at dette gælder uanset om dette skyldes at spørgsmålet ikke er stillet, eller anden årsag. Undervejs omtales en række vigtige detaljer ved spørgeskemaet, men dette notat har ikke til formål at give en udtømmende beskrivelse af hvilke spørgsmål, der er stillet til hvem og hvornår. Her kan det være til stor nytte at besøge testspørgeskemaet på http://tu2010.dk/dev/starttest.php
  Original languageEnglish
  PublisherDTU Transport
  Number of pages71
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this