Transportvaneundersøgelsen 2019 - Dokumentation af spørgeskema

Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Hjalmar Christiansen

Research output: Book/ReportReportResearch

119 Downloads (Pure)

Abstract

Dette notat er dokumentation for spørgeskemaversion 181221, som er anvendt i Transportvaneundersøgelsen fra december 2018 frem til dato. Notatet indgår i dokumentationen for Transportvaneundersøgelsen sammen med tidligere spørgeskemadokumentationer fra 2006, 2007, 2011 og 2015. Der foreligger således kun dokumentationsnotater for spørgeskemaet med 2-4 års mellemrum, og en lang række mellemliggende spørgeskemaversioner har intet dokumentationsnotat. Parallelt findes for hvert datasæt et variabelkatalog, som også indeholder en række oplysninger om dataindsamlingen, exempelvis tidsintervaller, hvor de enkelte spørgsmål er aktive. Fokus for nærværende notat er selve spørgeskemaet og udfyldelsen af dette. Notatet forventes dermed at have værdi som støtte for instruktion af interviewere og for anvendelse af resultater. Notatet følger spørgeskemaets hovedstruktur med trin 1, 2, 3, 4, 5a, 5b og 6. Undervejs
dokumenteres de enkelte spørgsmål, samt de fleste og vigtigste kriterier og konditionaliteter for visninger. Der er et antal specialkombinationer, som ikke er beskrevet, idet det ikke har været ambitionen at rumme alle specialtilfælde.
Original languageEnglish
Number of pages58
Publication statusPublished - 2019

Cite this