Transfer of conjugative plasmids among bacteria under environmentally relevant conditions

Sanin Musovic

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

524 Downloads (Pure)

Abstract

Mobile genetiske elementer (f.eks. plasmider), der ofte bærer ekstra funktioner såsom antibiotikaresistens, eller kataboliske- og xenobiotiske nedbrydnings gener, antages at have en meget vigtigt evolutionær rolle for bakterier. I denne PhD afhandling undersøgte jeg størrelsen af plasmid overførsel under de miljørelevante substrat-begrænsede forhold, den del og diversitet af bakteriel samfund der er involveret i overførslen, og effekten af plasmid donor cellens fysiologiske status og de miljørelevante faktorer (selektive tryk) på plasmid spredning. En ny metode til at kvantificere den fraktion af det oprindelige bakteriesamfund der tager andel i plasmid overførsel blev udviklet. Dyrknings-minimal metode i kombination med reporter gen teknologi og moderne mikroskopi viste en meget høj forekomst af RP4:gfp plasmid overførsel til oprindelige jord bakterier af et bredt værtskab. Der blev også vist at spredningskapacitet af en konjugerbare plasmid, der koder for kviksølv resistens via merA genet, finder sted under substrat begrænsede forhold til syntetisk bakterielt samfund. Plasmid overførsel var meget forhøjet ved kontinuert udsættelse af mikrokosms for en høj koncentration af kviksølv. De forskellige vækstrater havde meget lidt effekt på kinetiske overførselsrater af et TOL plasmid fra P. putida KT2442. Til gengæld, kun en lille fraktion af donor celler var i stand til at overføre plasmidet. I konklusion. studierne præsenteret i denne PhD afhandling har bidraget til en bedre forståelse af konjugerbare plasmid udveksling mellem bakterier i naturen.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
ISBN (Print)978-87-91855-81-8
Publication statusPublished - Apr 2010

Cite this