Trafikulykker med ældre bilister - litteraturundersøgelse

Anu Kristiina Siren

  Research output: Book/ReportReportCommunication

  248 Downloads (Pure)

  Abstract

  Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Som følge heraf vokser antallet af ældre bilister, og nutidens ældre forbliver aktive og mobile langt op i årene. Da mobilitet er en vigtig del af dagligdagen, skal transportsystemet blandt andet være i stand til at imødegå de nye udfordringer og forandringer. Det er således en vigtig opgave for samfundet at sørge for gode mobilitetsmuligheder til befolkningen og et sikkert trafiksystem for alle typer trafikanter. Dette bliver en transportpolitisk udfordring på grund af det stigende antal ældre trafikanter i fremtiden. Dette notat er udarbejdet på opdrag af Havarikomissionen for vejtrafikulykker (HVU) med henblik på at fungere som baggrundsdokument for HVU’s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister. Notatet er skrevet af lektor Anu Siren. Notatet er blevet korrekturlæst af Poul Lyk Sørensen og nærlæst af seniorforsker Lotte Larsen. I dette notat gives et overblik over den eksisterende viden om ældre bilister og deres risiko og ulykker i trafikken, med særligt henblik på fremtiden. Trods tidligere dystre fremtidsprognoser tyder den seneste forskning ikke på, at det voksende antal ældre trafikanter vil medføre flere sikkerhedsmæssige problemer. Tværtimod ser det ud, som om sikkerheden generelt vil øges i takt med det voksende antal ældre trafikanter. Denne positive udvikling er dog ikke ensbetydende med, at der ikke fortsat skal fokuseres på ældrevenlige løsninger i trafiksystemet og på ældres mobilitetsbehov. Det kræver, at trafiksystemet er i stand til at tilpasse sig til denne demografiske forandring, hvis de tidligere dystre fremskrivninger skal vendes til en succeshistorie. Dette notat bidrager til denne proces ved at opsummere den relevante forskningsviden om ældre bilister og deres sikkerhed.
  Original languageEnglish
  PublisherDTU Transport
  Number of pages30
  ISBN (Print)978-87-7327-217-6
  Publication statusPublished - 2011
  SeriesDTU Transport. Notat
  Number2011:2
  ISSN1601-9466

  Cite this