Toksiske effekter og bioakkumulering af lipofile organiske stoffer i planktonalger, krebsdyr og fisk

N. Nyholm, B. Halling-Sørensen, O. Kusk

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Original languageDanish
  JournalMiljøforskning
  Issue number33
  Pages (from-to)8 - 19
  Publication statusPublished - 1997

  Cite this