Tjeklister har et potentiale i sundhedsvæsnet

Louise Isager Rabøl, Inger Margrethe Siemsen, Hans Trier, Torben Mogensen, Henning Boje Andersen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  I de kommende år kan man forvente større kompleksitet i sundhedsvæsenet, bl.a. fordi patienterne i stigende grad lever med kroniske sygdomme, og nye behandlinger indføres. Samtidig øges erkendelsen af, at ikketekniske færdigheder som kommunikation og samarbejde spiller en stor rolle for kvaliteten af patientbehandlingen [1-3]. Luftfarten er en af de industrier, hvor man har størst erfaring med at sikre, at ny viden om processer når ud i organisationen, og at »den menneskelige faktor« – det, at mennesker uvægerligt begår fejl – ikke fører til svigt i sikkerheden. Et af de redskaber, man anvender i luftfarten, er tjeklister. En tjekliste er en liste over handlinger, der er nødvendige for at udføre en afgrænset opgave. Listen har til formål at støtte brugerens hukommelse og sikre kvaliteten af opgavens udførelse. I sundhedsvæsenet anvendes tjeklister endnu ikke så konsekvent. Formålet med denne artikel er at beskrive erfaringer med tjeklister i patientbehandlingen og hovedprincipperne i udviklingen og anvendelsen samt at diskutere tjeklisters potentiale i sundhedsvæsenet.
  Original languageDanish
  JournalUgeskrift for Læger
  Volume173
  Issue number26-32
  Pages (from-to)1879-1882
  ISSN0041-5782
  Publication statusPublished - 2011

  Bibliographical note

  artikel fra 2011

  Cite this