The White-Spotted Bamboo Shark Genome Reveals Chromosome Rearrangements and Fast-Evolving Immune Genes of Cartilaginous Fish

Yaolei Zhang, Haoyang Gao, Hanbo Li, Jiao Guo, Bingjie Ouyang, Meiniang Wang, Qiwu Xu, Jiahao Wang, Meiqi Lv, Xinyu Guo, Qun Liu, Likun Wei, Han Ren, Yang Xi, Yang Guo, Bingzhao Ren, Shanshan Pan, Chuxin Liu, Xiaoyan Ding, Haitao XiangYingjia Yu, Yue Song, Lingfeng Meng, Shanshan Liu, Jun Wang, Yuan Jiang, Jiahai Shi, Shiping Liu, Jamal S. M. Sabir, Mumdooh J. Sabir, Muhummadh Khan, Nahid H. Hajrah, Simon Ming-Yuen Lee, Xun Xu, Huanming Yang, Jian Wang, Guangyi Fan*, Naibo Yang, Xin Liu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

129 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The White-Spotted Bamboo Shark Genome Reveals Chromosome Rearrangements and Fast-Evolving Immune Genes of Cartilaginous Fish'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology