Telemedicin 1

John Aasted Sørensen, Roger Munck-Fairwood, Bo Holst-Christensen, Klaus Phanareth

  Research output: Other contributionCommunication

  Abstract

  Efter at have gennemført kurset, vil den studerende være i stand til at udføre følgende:
  - Redegøre for principper ved etablering af et telemedicinsk
  system, der sammenknytter en patient i privat hjem med en
  telemedicinsk hospitalsafdeling. Der tages udgangspunkt i
  de medicinske, organisatoriske, økonomiske og tekniske
  elementer for given patientgruppe i en praktisk telemedi-
  cinsk anvendelse ved Telemedicinsk Forskningsenhed,
  Frederiksberg Hospital.
  - Redegøre for radiobølgers udbredelse, antenneprincip-
  per, modulations-, kodnings- og accessmetoder ved digital
  kommunikation, samt trådløse netværks cellestruktur.
  Beregne et linkbudget for en kommunikationsstrækning.
  - Redegøre for protokoller til trådløs kommunikation og
  anvende eksempel på protokol til trådløs kommunikation.
  - Redegøre for principperne i et ad-hoc netværk og for mini-
  mering af dets energiforbrug.

  Klasseundervisning med en kombination af gennemgang af nyt materiale og praktiske øvelser. Projektarbejde ved telemedicinsk hospitalsafdeling.

  Kombinerer indlæring af nye metoder og praktisk anvendelse af disse.

  Semester: F2011
  Omfang: 5 ects
  Original languageDanish
  Publication date2011
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this