Teknologiske forandringer og arbejdsmiljø

Ulla Brund Jensen, Ole Broberg, Per Langå Jensen, Christine Ipsen

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Rapporten indeholder foruden indledning, sammenfatning og metodebeskrivelse (kapitel 1, 2 og 3) fire kapitler, som kort vil blive introduceret i det følgende. Vi mener, at det er muligt at læse flere af kapitlerne enkeltvis, hvis læseren kun er interesseret i specielle dele af rapporten. Kapitel 3 beskriver hvordan vi har indsamlet de danske eksempler på metoder og værktøjer til at inddrage arbejdsmiljøhensyn i teknologiske forandringer på virksomheder. Eksemplerne omfatter primært en række beskrivelser fra virksomheder, som har forsøgt at arbejde med problemstillingen, men også enkelte metodebeskrivelser som ikke er knyttet til en bestemt virksomhed. I kapitlet beskrives tre eksempler mens resten af eksemplerne findes i bilag 1. Kapitel 4 er en analyse af de indsamlede eksempler. Analysen munder ud i en beskrivelse af nogle væsentlige organisatoriske forudsætninger, der bør være tilstede på en virksomhed, hvis det i højere grad skal lykkes sikkerhedsorganisationen og dens støttesystem at få inddraget arbejdsmiljøhensyn ved teknologiske forandringer. Kapitel 5 indeholder en beskrivelse og analyse af nogle udvalgte udenlandske eksempler på, hvordan der kan arbejdes med problemstillingen. Det er karakteristisk, at det er en arbejdsmiljøprofessionel, der driver forandringen. Kapitel 6 er en opsamling og analyse af de erfaringer og vurderinger, som deltagerne på et projektseminar fremlagde. Projektseminaret havde til formål at samle repræsentanter fra projektets målgrupper for at høre nærmere om deres vurdering af muligheder og barrierer for at inddrage arbejdsmiljøhensyn i teknologisk forandring. Bilag 1 indeholder det første papir, der blev skrevet i dette projekt. Projektets udgangspunkt var overvejelser over, om elementer fra miljøområdets renere teknologi strategi kunne være frugtbare i relation til at forebygge arbejdsmiljøproblemer på virksomhederne. Kapitlet indeholder en kort redegørelse for udviklingen på henholdsvis renere teknologi og arbejdsmiljø-området samt en afsluttende sammenligning.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherArbejdsmiljørådets Service Center
  Number of pages179
  Publication statusPublished - 2001

  Cite this