Teknologiske designprocesser og arbejdsmiljø – om social formning af teknologi og arbejdsmiljø i fødevaresektoren

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Det har i mange år været en intention i det danske arbejdsmiljøsystem at forsø-ge at tage hensyn til arbejdsmiljøet når der udvikles og indføres ny teknologi på arbejdspladserne. Det er kun lykkedes i begrænset omfang. Baseret på nyere teknologisociologisk teori og et case studie af udvikling af ny teknologi til fø-devaresektoren diskuterer denne artikel muligheder og betingelser for at ar-bejdsmiljø kan inddrages i teknologiske designprocesser. Spørgsmålet er om teknologisociologiens forståelse af sådanne processer kan bidrage til at udvikle nye strategier og handlingsanvisninger for arbejdsmiljøprofessionelle.
  Original languageDanish
  JournalTidsskrift for Arbejdsliv
  Volume3
  Pages (from-to)19-31
  Publication statusPublished - 2001

  Cite this