Teknologiske designprocesser og arbejdsmiljø – om social formning af teknologi og arbejdsmiljø i fødevaresektoren

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

    Abstract

    Det har i mange år været en intention i det danske arbejdsmiljøsystem at forsø-ge at tage hensyn til arbejdsmiljøet når der udvikles og indføres ny teknologi på arbejdspladserne. Det er kun lykkedes i begrænset omfang. Baseret på nyere teknologisociologisk teori og et case studie af udvikling af ny teknologi til fø-devaresektoren diskuterer denne artikel muligheder og betingelser for at ar-bejdsmiljø kan inddrages i teknologiske designprocesser. Spørgsmålet er om teknologisociologiens forståelse af sådanne processer kan bidrage til at udvikle nye strategier og handlingsanvisninger for arbejdsmiljøprofessionelle.
    Original languageDanish
    JournalTidsskrift for Arbejdsliv
    Volume3
    Pages (from-to)19-31
    Publication statusPublished - 2001

    Cite this