Surface Polymerisation Methods for Optimised Adhesion

Joanna Maria Drews

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

371 Downloads (Pure)

Abstract

Arbejdet har fokuseret på muligheder for at forstærke kompositmaterialer til højteknologiske anvendelser fx til vindmøllevinger. Forskningen har derfor været centreret om plasma polymerisation af henholdsvis maleic anhydrid (MAH) og 1,2-methylenedioxybenzen til tynde film på modelkulstofsubstrater og polyethylene. Målet har været at forstærke interfasen mellem substratet og epoxyresiner som modeller for kulfiberforstærkede kompositmaterialer. Gennem systematiske variationer af de mulige plasma polyme-risationsparametre samt efterfølgende hydrolyse er opnået en høj koncentration af epoxyreaktive carboxylsyregrupper på filmoverfladerne. En række avancerede karakterisationsteknikker, Røntgen photoelektron spectroskopi (XPS), ATR-Fourier Transform infrarød spektroskopi, og Quartz Krystal Mikrobalance (QCM) har været anvendt til at studere og optimere processerne. De opnåede interfasers mekaniske styrker er bestemt med en dobbelt cantilever balance (DCB) teknik. En teori for de forøgede mekaniske styrker som funktion af ændringen af filmenes kemiske sammensætning er formuleret. Desuden er brudte overflader studeret ved atom force mikroskopi (AFM) til forståelse af de mekaniske processer som skyldes brudbelastningen. Endelig er en ny simpel kvalitativ mekanisk test til evaluering af styrken i interfasen foreslået
Original languageEnglish
PublisherFRYDENBERG A/S
Number of pages130
ISBN (Print)978-87-92481-08-5
Publication statusPublished - Sep 2008

Cite this