Supplerende kostråd til ældre over 65 år – hvorfor og hvordan

Agnes N. Pedersen, Lene Møller Christensen*, Jeppe Matthiessen, Karin Hess Ygil, Ellen Trolle

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

525 Downloads (Pure)

Abstract

De nye supplerende kostråd til ældre over 65 år er tilpasset et øget proteinbehov, samt et aldersrelateret fald i energiomsætningen. Rådene bygger på de seneste nordiske næringsstofanbefalinger og modelberegninger fra DTU Fødevareinstituttet, som tager udgangspunkt i de officielle kostråd. Det lavere energibehov og den ændrede sammensætning af makronæringsstofferne stiller højere krav til næringsstoftætheden i kosten. En ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet om kostvaner, sundhedsadfærd og vægtstatus blandt midaldrende og ældre viser, at højrisiko overvægt er den hyppigste højrisikofaktor for at udvikle sygdomme som type 2-diabetes og hjerte-karsygdomme. Overvægt kan og bør forebygges med sunde motionsvaner og ved at følge de officielle kostråd.
Original languageDanish
JournalDiætisten
Volume25
Issue number148
Pages (from-to)21-24
ISSN1395-1769
Publication statusPublished - 2018

Cite this