Sundhedsmæssig vurdering af trifluoreddikesyre og forslag til et sundhedsmæssigt baseret kvalitetskriterium for drikkevand

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

59 Downloads (Pure)

Abstract

Hermed bestilling vedrørende sundhedsmæssig vurdering af stoffet TFA (trifluoreddikesyre, CAS nr. 76-05-1) i drikkevand.
Bestillingen består af to dele:

1. lndledende vurdering af mulige sundhedseffekter ved indtag i drikkevand. DTU bedes tage udgangspunkt i vurdering fra de tyske myndigheder (vedlagt inkl en dansk oversættelse) evt. ved inddragelse af EFSA konklusionen for Flurtamon og på baggrund af vedlagte udlede en indikativ værdi for et muligt drikkevandskvalitetskriterie.

2. Fastsættelse af et dansk drikkevandskvalitetskriterie for TFA. DTU bedes udlede faglig dokumentation med udkast til vandkvalitetskriterie. I dette arbejde foretages datasøgning og inddragelse af relevante informationer, som ikke indgår i notatet fra de tyske myndigheder, hvis der findes sådanne informationer. Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden pa, at stoffet er registreret under REACH (robust study summaries kan findes pa ECHAs hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/5203). Endvidere er stoffet vurderet som metabolit til pesticidaktivstoffer, fx ifm. vedlagte EFSA konklusion og sundhedsvurderingen i RAR'en for Flurtamon.

Dette notat omhandler del 2.
Original languageDanish
Publication date2021
Number of pages16
Project No.21/1025553
Finished15/03/2021
ApplicantMiljøstyrelsen
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • Risikovurdering
  • Toksikologi
  • Kemikaliepåvirkninger

Cite this